‘Om de organisatie professioneler te maken op het gebied van contractbeheer, hebben we voor Pactum gekozen.’

Behoefte aan overzicht van contracten en professionalisering van de inkoop van Parmant Scholen in Eindhoven bracht hen in contact met Pactum. Naast hun gebruik van o.a. de module Contractbeheer startten Parmant Scholen en Pactum in cocreatie het traject voor de nieuwe module Bestellingen en Offertes om het inkoopproces verder te kunnen stroomlijnen. Hoe heeft Parmant Scholen de cocreatie ervaren en hoe […]

‘De toegevoegde waarde van Pactum is dat je inzicht hebt in verplichtingen en je onnodige financiële risico’s voorkomt.’

Lummie Kamphuis is concerncontroller bij De Meent Groep en vertelt over de inzet van het contractbeheersysteem binnen de zorgorganisatie. Wat voor organisatie is De Meent Groep? Hoe gebruiken zij het contractbeheer systeem van Pactum? En welke voordelen ondervinden zij door het werken met het systeem? De Meent Groep bestaat uit vijf stichtingen, waaronder vier MEE […]

‘We hebben unaniem voor Pactum gekozen: het is logisch opgebouwd, overzichtelijk en zeer gebruiksvriendelijk’

Gemeente Velsen is met haar bijna 70.000 inwoners één van de grootste tien gemeenten in Noord-Holland. De organisatie bestaat uit dertien afdelingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkoop en contractbeheer. Uit een onderzoek, ingesteld door het college van B&W, blijkt dat contracten nauwelijks of verkeerd in Corsa worden geregistreerd. Door het gebrekkige contractmanagement werden […]

‘Pactum is een eenvoudig signaleringssysteem voor contracten, niet te duur in aanschaf en gemakkelijk te implementeren’

Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) Batavorum heeft negen scholen in de gemeente Overbetuwe en in de gemeente Lingewaard. Er werken ongeveer 210 medewerkers en het leerlingaantal bedraagt 2.630. Op dringend advies van de accountant is SKO Batavorum twee jaar geleden op zoek gegaan naar een contractmanagement systeem. Hoe heeft scholengemeenschap SKO Batavorum haar contractmanagement geregeld? Het […]

‘Pactum als voedselbron voor allerlei beslissingen’

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens zeven gemeenten in Noordwest Friesland (het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland) verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst wilde graag beter contractmanagement, en vooral ook het leveranciersmanagement professionaliseren. Pactum sprak met de Dienst over hun keuze […]

‘De signaleringsfunctie is heel goed. Dit is een grote meerwaarde van Pactum.’

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015, is de ketenregeling voor opvolgende, tijdelijke contracten veranderd. Ook heeft de werkgever een aanzegplicht van uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. De werkgever moet dus extra alert zijn op de einddatum van tijdelijke arbeidscontracten. Dit is wat de Sennema […]

‘Het overzicht was weg. We hielden wel overeenkomsten bij in Excel, maar dat was kwetsbaar’

In de zorg is veel veranderd sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015. Hierdoor is ook zorgverkoop belangrijk geworden voor organisaties in het sociaal domein. Grote hoeveelheden contracten moeten correct beheerd worden, zeker in verband met aanbestedingen. Wij spraken met Meinard Dijkstra, zorgverkoper Wender, over de inzet van online contractbeheer via […]