Werkorganisatie Druten Wijchen: Samen maken we het verschil

Werkorganisatie Druten Wijchen is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Druten en Wijchen met een heldere missie: het creëren van een prettige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hun doel is om wonen, werken en ondernemen in de regio te verbeteren, zowel in het heden als in de toekomst. Een Nieuwe Aanpak met Pactum Lianne, […]

Pactum als aanvulling op ons ERP-systeem.

Reggewoon is een woningcorporatie die zich inzet voor het beheer en de verhuur van sociale huurwoningen in de regio Twente. Zij waren op zoek naar een online systeem om de ICT-contracten en activa te kunnen registreren. Om deze reden heeft de woningcorporatie ervoor gekozen om de modules contract- en activabeheer van Pactum te gebruiken als […]

Chrono Scholen optimaliseert contractbeheer met Pactum

Inmiddels werkt Chrono Scholen anno 2023 alweer 8 jaar met de software van Pactum. Chrono Scholen, een onderwijsinstelling met meerdere locaties in Nederland, was op zoek naar een efficiëntere manier om hun contractbeheer te optimaliseren en inzichtelijk te krijgen. Met een groeiend aantal contracten en leveranciers werd het handmatig beheren van al deze documenten in […]

‘Om de organisatie professioneler te maken op het gebied van contractbeheer, hebben we voor Pactum gekozen.’

Behoefte aan overzicht van contracten en professionalisering van de inkoop van Parmant Scholen in Eindhoven bracht hen in contact met Pactum. Naast hun gebruik van o.a. de module Contractbeheer startten Parmant Scholen en Pactum in cocreatie het traject voor de nieuwe module Bestellingen en Offertes om het inkoopproces verder te kunnen stroomlijnen. Hoe heeft Parmant Scholen de cocreatie ervaren en hoe […]

‘De toegevoegde waarde van Pactum is dat je inzicht hebt in verplichtingen en je onnodige financiële risico’s voorkomt.’

Lummie Kamphuis is concerncontroller bij De Meent Groep en vertelt over de inzet van het contractbeheersysteem binnen de zorgorganisatie. Wat voor organisatie is De Meent Groep? Hoe gebruiken zij het contractbeheer systeem van Pactum? En welke voordelen ondervinden zij door het werken met het systeem? De Meent Groep bestaat uit vijf stichtingen, waaronder vier MEE […]

Woningcorporatie Accolade lost problemen op met Pactum

Accolade is een woningcorporatie in de provincie Friesland. Accolade heeft woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Met een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000 betaalbare woningen kan iedereen bij hen terecht. Van alleenstaanden tot startende gezinnen, van jonge mensen met beperkingen tot zorgbehoevende ouderen, van fervente huurders tot potentiële kopers. Wij […]

‘We hebben unaniem voor Pactum gekozen: het is logisch opgebouwd, overzichtelijk en zeer gebruiksvriendelijk’

Gemeente Velsen is met haar bijna 70.000 inwoners één van de grootste tien gemeenten in Noord-Holland. De organisatie bestaat uit dertien afdelingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkoop en contractbeheer. Uit een onderzoek, ingesteld door het college van B&W, blijkt dat contracten nauwelijks of verkeerd in Corsa worden geregistreerd. Door het gebrekkige contractmanagement werden […]

‘Pactum als voedselbron voor allerlei beslissingen’

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens zeven gemeenten in Noordwest Friesland (het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland) verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst wilde graag beter contractmanagement, en vooral ook het leveranciersmanagement professionaliseren. Pactum sprak met de Dienst over hun keuze […]

‘Het overzicht was weg. We hielden wel overeenkomsten bij in Excel, maar dat was kwetsbaar’

In de zorg is veel veranderd sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015. Hierdoor is ook zorgverkoop belangrijk geworden voor organisaties in het sociaal domein. Grote hoeveelheden contracten moeten correct beheerd worden, zeker in verband met aanbestedingen. Wij spraken met Meinard Dijkstra, zorgverkoper Wender, over de inzet van online contractbeheer via […]