Het verhaal van Parmant Scholen

Behoefte aan overzicht van contracten en professionalisering van de inkoop van Parmant Scholen in Eindhoven bracht hen in contact met Pactum. Naast hun gebruik van o.a. de module Contractbeheer startten Parmant Scholen en Pactum in cocreatie het traject voor de nieuwe module Bestellingen en Offertes om het inkoopproces verder te kunnen stroomlijnen. Hoe heeft Parmant Scholen de cocreatie ervaren en hoe […]

Hoe gebruikt De Meent Groep de software van Pactum?

Lummie Kamphuis is concerncontroller bij De Meent Groep en vertelt over de inzet van het contractbeheersysteem binnen de zorgorganisatie. Wat voor organisatie is De Meent Groep? Hoe gebruiken zij het contractbeheer systeem van Pactum? En welke voordelen ondervinden zij door het werken met het systeem? De Meent Groep bestaat uit vijf stichtingen, waaronder vier MEE […]

Woningcorporatie Accolade lost problemen op met Pactum

Accolade is een woningcorporatie in de provincie Friesland. Accolade heeft woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Met een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000 betaalbare woningen kan iedereen bij hen terecht. Van alleenstaanden tot startende gezinnen, van jonge mensen met beperkingen tot zorgbehoevende ouderen, van fervente huurders tot potentiële kopers. Wij […]

Gemeente Velsen aan het woord

Gemeente Velsen is met haar bijna 70.000 inwoners één van de grootste tien gemeenten in Noord-Holland. De organisatie bestaat uit dertien afdelingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkoop en contractbeheer. Uit een onderzoek, ingesteld door het college van B&W, blijkt dat contracten nauwelijks of verkeerd in Corsa worden geregistreerd. Door het gebrekkige contractmanagement werden […]

Hoe ervaart ROC de Friese Poort de software van Pactum?

ROC de Friese Poort, een onderwijsinstelling met 12 vestigingen en 1400 medewerkers, werkt sinds januari 2013 met onze contractbeheersoftware. Hoe hebben zij het beheer van overeenkomsten zoals inkoop examens en lesgebonden installaties georganiseerd? En welke voordelen ondervinden zij door het werken met Pactum? Jaap van Bruggen, hoofd facilitair beleid ROC de Friese Poort, vertelt over […]

Scholengemeenschap SKO Batavorum

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum heeft negen scholen in de gemeente Overbetuwe en in de gemeente Lingewaard. Er werken ongeveer 210 medewerkers en het leerlingaantal bedraagt 2.630. Op dringend advies van de accountant is SKO Batavorum twee jaar geleden op zoek gegaan naar een contractmanagement systeem. Hoe heeft scholengemeenschap SKO Batavorum haar contractmanagement geregeld? Het contractmanagement systeem […]

SoZaWe Noardwest Fryslan

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens zeven gemeenten in Noordwest Friesland (het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland) verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst wilde graag beter contractmanagement, en vooral ook het leveranciersmanagement professionaliseren. Pactum sprak met de Dienst over hun keuze […]

Sennema Holding

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015, is de ketenregeling voor opvolgende, tijdelijke contracten veranderd. Ook heeft de werkgever een aanzegplicht van uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. De werkgever moet dus extra alert zijn op de einddatum van tijdelijke arbeidscontracten. Dit is wat de Sennema […]

Wender

In de zorg is veel veranderd sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015. Hierdoor is ook zorgverkoop belangrijk geworden voor organisaties in het sociaal domein. Grote hoeveelheden contracten moeten correct beheerd worden, zeker in verband met aanbestedingen. Wij spraken met Meinard Dijkstra, zorgverkoper Wender, over de inzet van online contractbeheer via […]