Gebouwbeheer

Met deze module kunt u heel eenvoudig uw gebouwbeheer digitaal op één plek opslaan en meerjarenonderhoudsplanningen online borgen. Ook kunt u demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen, plattegronden en foto’s overzichtelijk in één online dossier per gebouw opslaan. Deze module is zeer geschikt voor gebouwbeheer in sectoren als de zorg, het onderwijs en woningcorporaties. Maar ook overheden zoals gemeentes hebben baat bij deze gebruikersvriendelijke software voor gebouwbeheer.

Wat kan je met de module gebouwbeheer?

Gebouwbeheer en gebouwonderhoud zijn zeer belangrijke onderdelen van facilitair management. Met name grote organisaties moeten het gebouwbeheer goed organiseren. Met Pactum houdt je overzicht op alle gebouwen van jouw organisatie. Registreer gegevens en beheer meldingen. 

Inzicht in gebouwinformatie en gebreken

Per gebouw kunnen demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen, plattegronden en foto’s overzichtelijk in één online dossier worden opgeslagen. 

  • Overzichtelijke gebrekenlijst
  • Inzicht door overzicht

Meerjarenonderhoudsplanning

Samen met onze partner Vastgoedbeheerteam (www.vastgoedbeheerteam.nl) kunnen wij u ook volledig ontzorgen in het opstellen en/of actualiseren van uw meerjarenonderhoudsplanningen. Tegen scherpe tarieven. En digitaal geborgd in onze zeer streng beveiligde webapplicatie.

Daarnaast adviseren wij met onze partner ook over conditiemetingen conform de NEN2767.  De NEN2767 is de landelijk vastgelegde norm voor conditiemeting. Door u als organisatie aan deze norm te houden, kunt u garanderen dat uw gebouwen uniform worden geïnspecteerd en dat de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van uw gebouwen en infrastructuur correct in kaart worden gebracht.

Alle oplossingen

Contractbeheer
Activabeheer
Leveranciersbeoordeling
Inkoopkalender (add-on)
Meldingenbeheer
Gebouwbeheer
Opdrachtenregister
Bestellingen & offertes
Verwerkingsregister (add-on)
Contractbeheer
Activabeheer
Leveranciers beoordeling
Inkoopkalender
Opdrachten register
Meldingenbeheer
Gebouwbeheer
Bestellingen & offertes
Verwerkingsregister