Verwerkingsregister

Sinds de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is in Nederland, is elke organisatie die op structurele wijze persoonsgegevens verwerkt bij wet verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Feitelijk komt het erop neer dat elke organisatie continue inzicht moet hebben in: Met wie doet u zaken? Verwerkt deze partij persoonsgegevens in opdracht van u? Welk type gegevens worden verwerkt? Heeft u met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten?

Antwoorden op dit soort vragen -en meer- moet u bijhouden in een zogenaamd ‘Verwerkingsrefister’. 

Wat kan je met module verwerkingsregister?

Pactum heeft in de module online contractbeheer de mogelijkheid ingebouwd voor het volledig geautomatiseerd opbouwen van een volledig verwerkingsregister. Via uw contractdossiers in Pactum kunt u precies zien én aantonen, wie welke gegevens kan inzien en waarom.

Inzage in gegevens

Via uw contractdossiers in Pactum kun je dus precies zien én aantonen, wie welke gegevens kan inzien en waarom. Ook kan worden aangegeven of er een verwerkersovereenkomst afgesloten moet worden met een bepaalde leverancier en zo ja, of deze dan ook aanwezig is.

  • Gegevensregistratie zoals het hoort
  • Inzicht door overzicht
  • Verwerkingsovereenkomst

Alle oplossingen

Contractbeheer
Activabeheer
Leveranciersbeoordeling
Inkoopkalender (add-on)
Meldingenbeheer
Gebouwbeheer
Opdrachtenregister
Bestellingen & offertes
Verwerkingsregister (add-on)
Contractbeheer
Activabeheer
Leveranciers beoordeling
Inkoopkalender
Opdrachten register
Meldingenbeheer
Gebouwbeheer
Bestellingen & offertes
Verwerkingsregister