Nieuw bij Pactum: KPI’s meten!

We hebben weer een update over een recente productontwikkeling bij Pactum: verbetering van de module Leveranciersbeoordeling! Voortaan kunt u uw eigen KPI’s meten en beheren.

KPI’s meten en uitvragen

In co-creatie met onze klanten hebben we een verbetering doorgevoerd in ons product ‘Leveranciersbeoordeling’. Voortaan kunnen gebruikers van deze module de effectiviteit van eigen gedefinieerde KPI’s meten en bijhouden in een dashboard. En dus nog beter invulling geven aan daadwerkelijk leveranciersmanagement.

Hoe werkt het?

U kunt eerst een aantal categorieën aanmaken, bijvoorbeeld ‘financieel’, ‘proces’ en ‘toegevoegde waarde’. Vervolgens kunt u de door u opgestelde en met uw leverancier(s) afgesproken KPI’s invoeren in de module. Aan deze KPI’s kunt u een weging meegeven, oftewel aangeven hoe zwaar welke KPI meetelt. Is de ene KPI bijvoorbeeld belangrijker voor uw bedrijfsvoering dan de ander? Dat kunt u dus kenbaar maken. Vervolgens worden collega’s gevraagd om een waardeoordeel aan een KPI toe te kennen. Deze resultaten worden verwerkt en inzichtelijk gemaakt in een dashboard.

Beter inzicht, betere beslissingen

Door het overzichtelijke dashboard en uitgebreide mogelijkheden voor managementrapportages in onze module heeft u uitstekend inzicht in de performance van uw leveranciers. Met de verbeterde module Leveranciersbeoordeling van Pactum voortaan nog scherper in beeld, hoe de door u overeengekomen KPI’s worden nagekomen door uw leverancier. Ook zorgt deze ontwikkeling ervoor, dat u uw leverancier nog beter betrekt bij het beoordelingsproces, wat de relatie ten goede komt. Dit maakt het eenvoudiger om goede beslissingen te nemen op het gebied van inkoop en contractmanagement.

Meer weten?

Heeft u interesse in deze nieuwe mogelijkheden van de module Leveranciersbeoordeling voor uw organisatie? Neem dan snel contact op met Pactum!