Hoe stel je een zakelijk contract op?

Een zakelijk contract met een leverancier is een belangrijk document dat de afspraken tussen een koper en een leverancier vastlegt. Het is van groot belang dat dit contract duidelijk, juridisch houdbaar en afgestemd is op de specifieke situatie van de partijen. Hieronder geven we een aantal stappen die u kunt nemen om een zakelijk contract op te stellen met een leverancier.

Stap 1: Identificeer de partijen

Voordat u begint met het opstellen van het contract, is het belangrijk om de identiteit van de partijen vast te stellen. Dit betekent dat u de naam, het adres en de contactgegevens van de koper en de leverancier moet vermelden in het contract.

Stap 2: Bepaal de afspraken

Bepaal welke afspraken u wilt maken met de leverancier. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de hoeveelheid producten die de leverancier moet leveren, de prijs die de koper moet betalen, de leveringsvoorwaarden, de betalingstermijn, de garantie of de verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

Stap 3: Maak gebruik van standaardcontracten

Er zijn veel standaardcontracten beschikbaar die u kunt gebruiken als basis voor uw contract. Dit kan tijd besparen en voorkomt dat er belangrijke bepalingen worden vergeten.

Stap 4: Maak duidelijke afspraken

Zorg ervoor dat de afspraken die u maakt in het contract helder en specifiek zijn. Gebruik duidelijke taal en vermijd juridische jargon.

Stap 5: Bepaal de verantwoordelijkheden van de partijen

Leg duidelijk vast wie verantwoordelijk is voor welke aspecten van de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verantwoordelijkheid voor eventuele schade, het opstellen van facturen of het nakomen van de afspraken.

Stap 6: Bepaal de geschillenregeling

Leg vast hoe geschillen die tussen de partijen ontstaan moeten worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation of arbitrage.

Stap 7: Maak het contract juridisch houdbaar

Zorg ervoor dat het contract voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de betrokken partijen.

Stap 8: Laat het contract door een jurist beoordelen

Voordat u het contract ondertekent, is het verstandig om een jurist het contract te laten beoordelen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de gemakken van de module contractbeheer van Pactum? Neem contact op met ons of vraag je demo hier aan!