Het verschil tussen contractmanagement en contractbeheer

Contractbeheer en contractmanagement zijn twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen, omdat dit kan helpen om ervoor te zorgen dat een organisatie haar doelstellingen behaalt en een goede reputatie opbouwt. In dit blog zullen we dieper ingaan op wat contractbeheer en contractmanagement precies betekenen en hoe ze van elkaar verschillen.

Wat is contractbeheer?

Contractbeheer is het proces waarbij een organisatie ervoor zorgt dat alle contracten die zijn afgesloten, correct worden uitgevoerd en beheerd. Dit omvat het bijhouden van de status van de contracten, het opstellen van contractuele afspraken, het opvolgen van betalingen en het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van de contracten.

Het doel van contractbeheer is om ervoor te zorgen dat de organisatie haar verplichtingen naar de andere partijen nakomt en dat de contracten soepel verlopen. Dit is belangrijk omdat een goed beheerde contractrelatie ervoor kan zorgen dat de organisatie haar doelstellingen behaalt en een goede reputatie opbouwt.

Wat is contractmanagement?

Contractmanagement gaat een stap verder dan contractbeheer. Het is het proces waarbij een organisatie ervoor zorgt dat alle contracten die zijn afgesloten, optimaal worden benut om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Dit omvat het identificeren van de behoeften van de organisatie, het opstellen van contractuele afspraken die aansluiten bij deze behoeften, het bewaken van de voortgang en het opleveren van de gewenste resultaten.

Het doel van contractmanagement is om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelstellingen behaalt door middel van de afgesloten contracten. Dit is belangrijk omdat het helpen om de organisatie rendabel te houden en haar concurrentiepositie te versterken.

Het verschil tussen contractbeheer en contractmanagement

In essentie is contractbeheer gericht op het naleven van afspraken die in een contract zijn opgenomen, terwijl contractmanagement zich richt op het creëren van waarde voor beide partijen door middel van het contract. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van contractstrategieën die de belangen van beide partijen maximaliseren, of door het identificeren van mogelijke risico’s en het nemen van maatregelen om deze te beheersen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen contractbeheer en contractmanagement:

Een belangrijk verschil tussen contractbeheer en contractmanagement is het doel van deze activiteiten. Zoals eerder vermeld, is het doel van contractbeheer om ervoor te zorgen dat de contracten correct worden uitgevoerd, terwijl het doel van contractmanagement is om ervoor te zorgen dat de contracten optimaal worden benut om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Een ander verschil tussen contractbeheer en contractmanagement is de scope van deze activiteiten. Contractbeheer heeft betrekking op het beheren van bestaande contracten, terwijl contractmanagement ook betrekking heeft op het opstellen van nieuwe contracten en het onderhandelen over de voorwaarden hiervan. Dit betekent dat contractmanagement een bredere rol heeft en verder gaat dan het alleen maar beheren van bestaande contracten.

Tot slot is er ook een verschil in de aanpak van contractbeheer en contractmanagement. Bij contractbeheer is het belangrijk om te zorgen voor een goede uitvoering van de contracten en het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen. Bij contractmanagement is het echter ook belangrijk om proactief te zijn en te werken aan het verbeteren van de contracten en het behalen van de gewenste resultaten. Dit vereist een meer strategische aanpak en het inzetten van middelen om de doelstellingen te bereiken.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de gemakken van de module contractbeheer van Pactum? Neem contact op met ons of vraag je demo hier aan!