Gebouwbeheer en meerjarenonderhoudsplanning beheren

Pactum heeft een nieuwe module ontwikkeld: gebouwbeheer. Met deze module kunt u heel eenvoudig uw gebouwbeheer digitaal op één plek opslaan en meerjarenonderhoudsplanningen online borgen. Ook kunt u demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen, plattegronden en foto’s overzichtelijk in één online dossier per gebouw opslaan. Deze module is zeer geschikt voor gebouwbeheer in sectoren als de zorg, het onderwijs en woningcorporaties. Maar ook overheden zoals gemeentes hebben baat bij deze gebruikersvriendelijke software voor gebouwbeheer.

Gedifferentieerd gebouwbeheer

Gebouwbeheer en gebouwonderhoud zijn zeer belangrijke onderdelen van facilitair management. In deze nieuwe module van Pactum kunt u per gebouw demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen, plattegronden en foto’s overzichtelijk in één online dossier opslaan. Om deze dossiers goed te kunnen vormen, hebben organisaties als scholen vaak behoefte aan goede inspecties en conditiemetingen naar de staat van hun gebouwen. Via Pactum kunt u eenvoudig voldoen aan de NEN2767 norm. Op basis van correcte inspecties kunnen vervolgens betrouwbare meerjarenonderhoudsplanningen worden gemaakt voor alle gebouwen van een organisatie. De module is in samenspraak met een aantal klanten van Pactum ontwikkeld. Zij typeren de nieuwe module als:

“Wij zijn erg tevreden over Pactum. Het is namelijk zeer gebruiksvriendelijk en compact. Een aantal belangrijke zaken in één omgeving (onderhoudscontracten, meerjarenonderhoudsplanning en storingsmelding/volgsysteem). Er is geen hoge wiskunde nodig om er mee te kunnen werken dit in tegenstelling tot andere systemen.“

Conditiemeting

Pactum kan u samen met haar partners adviseren over conditiemetingen conform de NEN2767. De NEN2767 is de landelijk vastgelegde norm voor conditiemeting. Door u als organisatie aan deze norm te houden, kunt u garanderen dat uw gebouwen uniform worden geïnspecteerd en dat de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van uw gebouwen en infrastructuur correct in kaart worden gebracht.

Eenvoudig vergelijken door conditiescores

Na de inspecties kunt u alle gegevens invoeren in de module. Door middel van conditiescores in de module ‘Gebouwbeheer’ van Pactum maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s. En op basis hiervan kunt u eenvoudig meerjarige onderhoudsplanningen opstellen.

Scenarioplanning

Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit in kaart brengen en digitaal borgen in Pactum. Dit maakt het simpel om uiteindelijk richting scenarioplanning te gaan. Een voorbeeld: wanneer kan het uit om te investeren in verduurzaming van uw gebouw? Of misschien wilt u alle gezamenlijke ruimte naar een kwaliteitsscore 2 brengen. Welke investering moet u dan doen? Antwoorden op dit soort vragen heeft u in een handomdraai met ‘Gebouwbeheer’ van Pactum!

Meerjarenonderhoudsplanning

Heeft u alle inspecties en conditiemetingen op orde? Dan is het heel eenvoudig om uw meerjarenonderhoudsplanningen digitaal op te slaan en bij te houden in onze zeer streng beveiligde webapplicatie. Belangrijke onderdelen van meerjarenonderhoudsplanningen zoals onderhoudscontracten, storingsmeldingen en volgsystemen zijn geïntegreerd in deze module. Het systeem is zeer gebruikersvriendelijk en compact, zodat er geen uitgebreide instructies vereist zijn binnen uw organisatie om te werken met onze software. Op deze manier kunt u snel alle data digitaal kwijt op één plaats en heeft u overal en altijd inzicht in de juiste gegevens.

Extra dienstverlening

Maar Pactum kan u meer werk uit handen nemen bij deze planningen. Samen met onze partner Vastgoedbeheerteam kunnen wij u namelijk ook volledig ontzorgen in het opstellen of actualiseren van uw meerjarenonderhoudsplanningen. Wij stellen deze planningen op tegen scherpe tarieven. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Pactum.

Meer weten?

Kortom, gebouwbeheer, meerjarenonderhoudsplanningen en beslissingen over investeringen in uw vastgoed worden eenvoudiger met de module ‘Gebouwbeheer’ van Pactum. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de software van Pactum voor gebouwbeheer? Neem dan contact op met ons!