Correctief onderhoud verwerken met Meldingenbeheer

Weersomstandigheden zoals de huidige hevige regenval kunnen er voor zorgen, dat er spontaan, correctief onderhoud nodig is aan uw gebouwen. Een lekkend dak moet natuurlijk snel verholpen worden, maar hoe gaat u om met deze meldingen binnen uw gebouwbeheer? Hoe houdt u het overzicht tezamen met het preventieve onderhoud zoals vastgelegd in uw meerjaren onderhoudsplanning (mjop)? Hoe zorgt u voor kostenbeheersing en een sluitend budget? Pactum heeft hiervoor de digitale tool ‘Meldingenbeheer’, waarmee indienen, opvolgen en controleren van meldingen eenvoudig zijn te doen via één centraal online dashboard. Tezamen met de module ‘Gebouwbeheer’ komt u nooit meer voor verrassingen te staan.

Correctief onderhoud melden en direct toewijzen

Met de module meldingenbeheer van Pactum kunt u snel een melding voor correctief onderhoud maken. Dit kan vanaf uw smartphone maar uiteraard ook gewoon met een pc of laptop. De melding van bijvoorbeeld een lek in het dak wordt centraal opgeslagen in Pactum. De melding kan vervolgens direct worden afgehandeld of toegewezen worden aan een collega binnen uw organisatie. Is het dak lek en wilt u de melding direct koppelen aan uw vaste externe partner in dakonderhoud en herstel? Dan kan dat ook! De indiener van de melder ontvangt vervolgens automatisch een terugkoppeling per mail over de afhandeling van de melding.

Real-time budget monitoren

In de module Gebouwbeheer kunt u ook eenvoudig de realisatie van herstel en de kosten hiervan bijhouden, zowel van correctief onderhoud als preventief onderhoud. Stel, u begroot €100.000 aan schilderwerkzaamheden voor een bepaald jaar. In de praktijk geeft u vervolgens €90.0000 uit. Dan blijft er €10.000 over, wat heel inzichtelijk wordt in Pactum. Uw real-time budget is zo altijd duidelijk. U kunt er ook voor kiezen om uw mjop’s vast te zetten in de module. De mutaties kunt u gedurende het jaar bijhouden, waarbij uw real-time budget met eventuele kostenoverschrijdingen inzichtelijk worden. Zo ziet u snel de verschillen tussen de planning en de uitvoering.

Takenlijsten

Momenteel werken we bij Pactum aan een nieuwe uitbreiding van de module, namelijk takenlijsten. Hiermee kunt u straks per week, maand of jaar een overzicht van geplande taken uitdraaien. En per taak afwerken. Nog meer grip op welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd moeten worden dus! De verwachting is dat dit voor de zomer van dit jaar beschikbaar gesteld wordt aan onze klanten.

Vragen?

Wilt u graag meer weten over de gemakken van de module Meldingenbeheer en Gebouwbeheer van Pactum? Neem contact op met ons!